نویسنده = ����������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظم‌آهنگ هجده سوره از قرآن کریم

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 185-215

ابوالفضل خوش‌منش


2. نغمه‌های دینی به‌مثابه حامی هنرهای آوایی

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 31-56

ابوالفضل خوش‌منش