بررسی نظم‌آهنگ هجده سوره از قرآن کریم

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 16، شماره 30 ، شهریور 1394، ، صفحه 185-215

چکیده
  زبان در حالت عام آن و قرآن کریم به‌مثابه یک زبان خاص، دارای ماهیتی سمعی و شنیداری است. پیدایی و شکل‌گیری و نیز فراگیری زبان به‏طور طبیعی، در تاریخ بشری و اتصال نسل‌ها، شیوه‌ای شنیداری داشته و دارد. هر زبان نیز آوا و آهنگ خاص خود را دارد که در بسیاری از موارد، تناسب لفظ و معنا در آن‏ها قابل تعقیب و بررسی است. در زبان قرآن نیز چنین ...  بیشتر

نغمه‌های دینی به‌مثابه حامی هنرهای آوایی

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 31-56

چکیده
  زبان دین چندان‌ که بر اصالت خود بماند، می‌تواند حاوی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و از جمله ظرفیت‌های موسیقایی باشد. موضع «دین» نسبت به «موسیقی» در اغلب موارد با نگاه فقهی بررسی شده و از موضوع‌هایی که چندان بدان پرداخته نشده، نسبت «دین» و «هنر» موسیقی است. تفصیل حرمت و حلّیت موسیقی موکول به کتا‌ب‌های ...  بیشتر