نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازدارنده‌های مصرف‌گرایی مورد مطالعه: ساکنان شهرکاشان

دوره 18، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 157-182

10.22083/jccs.2018.94921.2231

ابو تراب طالبی طالبی؛ محمد رمضانی