نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

دوره 21، شماره 49، بهار 1399، صفحه 93-122

10.22083/jccs.2019.138452.2493

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی


2. تأثیر فناوری‏های جدید بر اوقات فراغت و سرمایۀ اجتماعی جوانان

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 127-147

10.22083/jccs.2016.15433

امیر رستگارخالد؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ آمنه صلاحی؛ نسرین تاج


3. استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشگاه باهنر کرمان)

دوره 14، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 53-89

امیر رستگار خالد؛ فاطمه محمدیان