نویسنده = رؤیا معتمدنژاد
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 7-37

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح