نویسنده = �������������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری ایران در حوزۀ خانواده

دوره 21، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 161-192

10.22083/jccs.2020.153452.2599

محمد عباس زاده؛ صمد عدلی پور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم