نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نگرش نسلهای گوناگون به تمایزات بین نسلی در ایران بر مبنای جامعه‎پذیری رسانه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.224629.3042

محمدحسن یادگاری؛ مهدی منتظرقائم؛ مهدی کاشفی فر