نویسنده = ������������������ ������ �������������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزة کارآفرینی فرهنگی

دوره 15، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 59-78

سعید پیرو؛ سید حبیب‌الله میرغفوری