نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی تاریخی بر نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن در ساخت یابی بازار شهر تبریز با تأکید بر آرای گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.219175.3009

محمدتقی پیربابایی؛ رحیم ایرانشاهی