نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی کودک در انیمیشن مهارتهای زندگی برای کودکان

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2020.189988.2827

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ سمانه فروغی