نویسنده = سیاوش صلواتیان
تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های ایرانی تلفن همراه برای رقابت در بازارهای جهانی

دوره 23، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 31-61

10.22083/jccs.2020.235576.3109

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ حمیدرضا جواهریان


عوامل مؤثر بر بازاریابی فیلم‌های سینمایی ایرانی از طریق رسانه‌های اجتماعی

دوره 19، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 151-175

10.22083/jccs.2018.99022.2262

سیاوش صلواتیان؛ مهناز روحبخش؛ احمدرضا درفشی


شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 47-68

10.22083/jccs.2016.23949

سیاوش صلواتیان؛ سارا مسعودی


مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان

دوره 16، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 69-92

عباس ناصری طاهری؛ سیاوش صلواتیان؛ مصیب‌علی ‌اکبرزاده آرانی