نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2021.210153.2979

محمد جلالی؛ لادن حیدری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد جواد جاوید