نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای بهره گیری از ظرفیت های سینمای ایران با رویکرد معرفی سیمای فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.199385.2897

سیده مریم معصوم زاده؛ سعید سرابی؛ مجید رضائیان