نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

دوره 21، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 95-117

10.22083/jccs.2019.199319.2899

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی