نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2020.195398.2883

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امید علی مسعودی