نویسنده = ��������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنّت

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 197-216

علی سروری‌مجد


2. ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی قرآنی

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 83-111

علی سروری‌مجد