نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تاثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران

دوره 21، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 241-258

10.22083/jccs.2020.167477.2691

هامون شریفی میلانی؛ زهرا برومند؛ علیرضا امیرکبیری