نویسنده = سمیه لبافی
تعداد مقالات: 1
1. رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای بیماری ام‌اس

دوره 20، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 67-88

داتیس خواجه ئیان؛ سمیه لبافی؛ افشین امیدی