نویسنده = ������ �������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری بر طرح مسأله پایداری نظریه‌های نقادی معاصر (فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.203237.2916

علی رجب زاده طهماسبی؛ محمدصادق مرکبی