نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

دوره 16، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 178-197

ولی‌ محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ ناصر باهنر