نویسنده = افشین امیدی
تعداد مقالات: 2
1. صنعت موسیقی در عصر تکنولوژی های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی


2. رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای بیماری ام‌اس

دوره 20، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 67-88

داتیس خواجه ئیان؛ سمیه لبافی؛ افشین امیدی