نویسنده = �������� ���������� - �������� ������������ ����������������� �������� ������������-
تعداد مقالات: 1
1. آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

دوره 14، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 117-138

علی‌اکبر امین بیدختی- نوید شریفی - یحیی توکلی