نویسنده = �������������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

دوره 20، شماره 45، بهار 1398، صفحه 235-262

10.22083/jccs.2019.144720.2533

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده