تحلیل محتوای گزارش‌های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه‌نگاری محیط زیست ( EJ )

زینب شریفی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور؛ علی‌اکبر فرهنگی

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 55-89

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102130.2283

چکیده
  چکیده: «روزنامه‌نگاری محیط زیست» به عنوان یکی از رشته‌های جدید با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و آموزش مسائل زیست‌محیطی به زبان عمومی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هنوز مطبوعات ایران حتی یک صفحه ویژه محیط زیست ندارند. لزوم افزایش آگاهی و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست توسط خبرنگاران، با توجه به بروز بحران‌های ...  بیشتر