نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

دوره 21، شماره 49، بهار 1399، صفحه 93-122

10.22083/jccs.2019.138452.2493

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی