نویسنده = افسانه ادریسی
تعداد مقالات: 4
2. رابطة اعتماد اجتماعی با گونه‌های شخصیتی (مورد مطالعه استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 35-57

افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ میترا معظمی؛ سیده نرگس حسینی‌امین


3. شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 139-165

سیدمحمدصادق مهدوی؛ افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی


4. خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 9-26

افسانه ادریسی؛ سمانه پالیزبان