نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ بصری ترسیم شیاطین در نگارگری ایران

دوره 20، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 225-254

10.22083/jccs.2019.133571.2448

هادی بابائی فلاح؛ مهدی مهدی‌زاده؛ محمد خزایی