نویسنده = محمد مظلوم خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطۀ عاملیت کنشگر‌‌‌‎‌ ـ‌ ساختار با عادت‌وارۀ بوردیو در فرهنگِ‌کسب‌وکار دانش‌بنیان

دوره 20، شماره 45، بهار 1398، صفحه 153-178

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمی