نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 217-240

محمدمهدی پرهیزگار؛ ولی‌محمد درینی