تئاتر خصوصی ایران از منظر فعالان عرصۀ نمایش

محمد روزخوش؛ فرشته رازقی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.132000.2433

چکیده
  این پژوهش با میانجی مطالعۀ موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه­های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می­کند. در سال‌های اخیر، شمار افرادی که به­‌واسطۀ آموزش‌های دانشگاهی یا شیوه‌های معمول دیگر به «جامعۀ تئاتری» می­پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که به‌رغم افزایش جمعیت «تئاتری­ها»، ...  بیشتر