نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی ( ۱۳۹۴- ۱۳۵۳)

دوره 21، شماره 49، بهار 1399، صفحه 147-180

10.22083/jccs.2019.126067.2392

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد؛ محسن سوهانیان حقیقی