نویسنده = �������������������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

دوره 18، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 123-155

10.22083/jccs.2018.106245.2301

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی