نویسنده = ������ ������������������ �����������������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تصمیم‌گیری فرا سرزمینی نهاد مرجعیت؛ بنیادهای نظری و قواعد عملی

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 31-65

10.22083/jccs.2017.101636.2279

سیدروح‌الله حاج زرگرباشی؛ مجتبی عبدخدائی