نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

دوره 22، شماره 54، تابستان 1400

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


2. بازنمایی دین در فیلم‌نامه‌های اولین جشنواره فیلم دینی رویش

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 89-108

حامد بخشی؛ فاطمه‌السادات ایازی