نویسنده = ������������ ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی نقش عوامل سازمانی در پرسه‌ زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22083/jccs.2020.252057.3198

عادل زاهد بابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا