نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تببین سیاست‌های رسانه‌ای در ایران در قبال مسایل زیست محیطی از منظر صاحبنظران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.246884.3159

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


2. آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22083/jccs.2018.142894.2524

حسن خجسته باقرزاده؛ ملیکا بردبار؛ سید وحید عقیلی