نویسنده = علیرضا حسینی پاکدهی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 121-152

10.22083/jccs.2017.96838.2248

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی