نویسنده = ���������������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی هویت مجازی زنان کرد ایرانی در اینستاگرام

دوره 21، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 111-144

10.22083/jccs.2020.229866.3075

جمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ اوین احمدی


2. ستاره‌های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعه نشانه‌شناختی شهرت خرد در اینستاگرام

دوره 20، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 113-156

10.22083/jccs.2019.120410.2376

جمال‌الدین اکبرزاده؛ مسعود تقی‌آبادی