نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. روزنامه نگاری سبک زندگی در ایران؛ تحلیل محتوای کمی و کیفی پایگاههای خبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.199271.2896

سیدحسن آذری؛ مهدی منتظرقائم؛ سعید باقری


2. مطالعه نگرش نسلهای گوناگون به تمایزات بین نسلی در ایران بر مبنای جامعه‎پذیری رسانه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.224629.3042

محمدحسن یادگاری؛ مهدی منتظرقائم؛ مهدی کاشفی فر