نویسنده = عبدالله بیچرانلو
بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دورۀ دفاع مقدس

دوره 13، شماره 17، اردیبهشت 1391، صفحه 76-119

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ عبدالله بیچرانلو


سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

دوره 11، شماره 9، اردیبهشت 1389، صفحه 9-34

عبدالله بیچرانلو