نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)

دوره 21، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 135-159

10.22083/jccs.2020.161320.2655

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ مسلم گلستان؛ محمد جعفری


2. دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 133-154

10.22083/jccs.2017.82411.2131

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان