نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75،80 و 85

دوره 12، شماره 13، بهار 1390، صفحه 9-40

رضا اسماعیلی؛ ثریا معمار؛ صدیقه رئوفی‌منش


2. ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی

دوره 11، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 79-111

الهه دهقان‌پیشه؛ رضا اسماعیلی