نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه

دوره 15، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 87-110

محمد معین الدینی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی