نویسنده = ������������������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 7-31

10.22083/jccs.2016.42515

علی‌اصغر فیروزجائیان؛ محمود شارع‌پور؛ نازنین فرزام