نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اَشکال بازنمایی «منجی» در انیمیشن کودکانۀ بن‌‏تن

دوره 21، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 251-275

10.22083/jccs.2019.130718.2430

قاسم تورجی؛ نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ سید حسن سلطانی