نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران

دوره 11، شماره 9، بهار 1389، صفحه 147-179

غلامرضا گرایی‌نژاد؛ منیژه هادی‌نژاد؛ آرزو بختیاری