ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی

الهه دهقان‌پیشه؛ رضا اسماعیلی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 79-111

چکیده
  این تحقیق، به ارتقا و بومی‌سازی مدلی می‌پردازد که سیاست‌های هنری را به چهار گروه تسهیلگر،[1] حامی،[2] معمار[3] و مهندس[4] تقسیم کرده است. این چهار نقش می‌توانند برای نمایش میزان مداخله دولت در حوزه فرهنگ و هنر مورد استفاده قرار گیرند. بدین منظور، با بررسی و تحلیل محتوای مصوبات هنری دولت در سال‌های 1368 تا 1388 و با استفاده از پیشینة ...  بیشتر