نویسنده = حسن کلاکی
تعداد مقالات: 5
1. مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

دوره 11، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 89-123

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی


2. بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان

دوره 11، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 183-213

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی


3. نظریة بنیادی به مثابه روش نظریه‌پردازی

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 119-140

حسن کلاکی