نویسنده = ������������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. دو نرخی کردن بهای بلیط موزه‌ها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در کشورهای درحال توسعه

دوره 12، شماره 13، بهار 1390، صفحه 77-93

محمد شریفی تهرانی؛ محمد افروغ؛ عابدین حسینی؛ علیرضا نوروزی طلب