تبیین تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر جریان‌های سیاسی و اقتصادی

محمد سلطانی‏فر؛ خدیجه ططری

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 159-183

چکیده
  امروزه فناوری‌های ارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده‏اند، به گونه‏ای که انسان امروز بدون این فناوری‌های جدید نمی‌تواند به زندگی‏اش ادامه دهد. پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباطی علاوه بر تأثیرات مثبتی که در زندگی انسان‌ها دارد، دارای تأثیرات منفی نیز هست که بر همین اساس نظریه‏پردازان علوم ارتباطات ...  بیشتر